• Magyar
  • Română
CSS: Odorheiu Secuiesc 535600
Str. Budvár nr. 2
Jud. Harghita
Tel/fax: 0040 - 266 - 218338
E-mail: sportisk@kn.ro
inset

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ODORHEIU SECUIESC anunţă

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ODORHEIU SECUIESC

anunţă:

 

     Clubul Sportiv Şcolar Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str.Budvár nr.2, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de “Administrator Financiar Patrimoniu studii Superioare” cu normă întreagă, pe durată nedeterminată (Domeniul economic-administrativ,  compartiment contabilitate), conform prevederilor Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

     Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului educației;
  • vechime în domeniul financiar contabil și administrativ de minimum 3 ani;
  • bune competențe de comunicare;
  • competențe de lucru în echipă;
  • colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 15.06.2020, ora 14.00, la secretariatul instituţiei, de la adresa de mai sus.

     Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei (specificat mai sus) şi va consta într-o probă scrisă în data de 18.06.2020, ora 9.00, într-o probă practică în utilizarea aplicaţiilor informatice specifice, în data de 18.06.2020, ora 12.00 şi un interviu tot în data de 18.06.2020, ora 14.00.

     Informaţii privind tematica şi bibliografia concursului pot fi obţinute pe site-ul clubului (www.sportiskudv.ro) sau la avizierul instituţiei.

     Detalii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00 – 14.00, la telefonul 0722-663210 sau prin e-mail (la adresa sportisk1@gmail.com), începând cu data de 01.06.2020.

 

 

Descarcă:

Concurs-Contabil.pdf

material-concurs-converted.pdf